Dražice 256, Dražice 381 239 027

Infratopení, termodesky, laminátové a plastbetonové výrobky

Společnost Sakutus spol. s r.o. se sídlem v Dražicích v bývalém areálu Zemědělského družstva Dražice, působí na českém i mezinárodním trhu se svým klíčovým produktem infratopení již více než 25 let. Naše výrobky jsou vyváženy do většiny Evropských zemí.

Společnost Sakutus spol. s r.o. je ryze českým výrobcem topných článků Nomaterm, ze kterých se vyrábí zejména infrapanely pro topení obytných, kancelářských i průmyslových prostor. Dále vyrábí termodesky pro lokální ohřev loží zvířat a domácích mazlíčků, laminátové výrobky zejména pro zemědělství a zastropení čističek odpadních vod a výrobky z plastbetonu.

Historie společnosti :

 • 1988 dokončení vývoje odporové topné hmoty Nomacarb jedním ze společníků. Tato hmota je základem topného článku Nomaterm (zkoušky v rámci přidružené výroby ZD Dražice)
 • 1991 založení společnosti Sakutus spol. s r.o. v pronajatých prostorech jednoho ze společníků,
 • dokončení vývoje topného článku Nomaterm
 • 1993 dokončení vývoje a uvedení na trh infrapanelu Stropterm pro stropní vytápění obytných, kancelářských a průmyslových prostor
 • 1994 dokončení vývoje a uvedení na trh termodesky – topící podlážky pro odchov mláďat zvířat v zemědělské prvovýrobě
 • 1996 zahájení výroby laminátových výrobků z počátku zejména pro zemědělství
 • 2001-5 koupě a rekonstrukce vlastní výrobní a správní budovy pro výrobu článků Nomaterm, infrapanelů Stropterm a termodesek
 • 2002-4 koupě a rekonstrukce dalších výrobní budovy - laminovny
 • 2006 koupě a rekonstrukce budovy skladu
 • 2007 vzhledem k rostoucí poptávce po finálních výrobcích – infrapanelech byla založena sesterská společnosti Sakutus CZ a.s., která zahájila činnost ve vlastních rekonstruovaných objektech
 • 2011 zásadní inovace infrapanelů Ecora
 • 2013 koupě a rekonstrukce další budovy skladu pro výrobky z laminátu
 • 2015 zásadní inovace topného článku Nomaterm+
 • 2018 byla zahájena přístavba stávající budovy laminovny

Obě společnosti s celkovým počtem cca 30 zaměstnanců jsou největším zaměstnavatelem v obci Dražice. Jako dobrý patriot se podílejí na financování místního společenského života a sportovního klubu.

Uveřejňovací povinnost dle Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK)

Topný článek Nomaterm+

Nabízíme